ความคิดของผู้เล่นเกมเกี่ยวกับ “เกม ก้าน กล้วย

เกมออนไลน์ดังกล่าวประกอบไปด้วยการกระทำความผิดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับปราบปรามและการตัดสินใจของศาลในทางที่ผิด ข้อความของเกมนี้ค่อนข้างสั่นคลอน และจุดประสงค์หลักของมันคือการล่อลวงผู้เล่นให้กดซื้อไอเท็มด้วยเงินจริงเพื่อรางวัลต่างๆ ผู้เล่นจะรู้สึกโลภและกระหายความสำเร็จ และส่งผลเสียต่อสุขภาพสมองและความเป็นอยู่ของสังคม ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าเด็กๆ เข้าถึงเกมเหล่านี้หรือไม่ และหากจำเป็นควรจำกัดหรือปิดกั้นการเข้าถึงเกมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้โดยใช้เทคโนโลยีหรือแอปบนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อลดผลกระทบของการเล่นเกมในเชิงลบต่อเด็กและเยาวชน
ส่วนเนื้อหาเกมอื่นๆ เช่น สล็อต ไม่ได้ถูกกฎหมายในประเทศไทย และการลงโทษทางอาญาแก่เจ้าของเกมและผู้เล่นเกมจึงมีความจำเป็น